Patron szkoły
MARSZ PAMIĘCI PDF Drukuj

Tradycja ta podtrzymywana jest do dziś, a Marsz Pamięci na stałe wpisał się
w kalendarz uroczystości miejskich, jako wzruszające patriotyczne wydarzenie, które odbywa się 17 września,  w Światowym Dniu Sybiraka.

Od 2012 roku młodzież GS2, a obecnie SP2,  poczty sztandarowe bolesławieckich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, Koła Sybiraków, Rady Miasta i innych Stowarzyszeń oraz władze miasta i zaproszeni goście, a także liczni mieszkańcy spotykają się w Rynku, aby stamtąd wyruszyć na Cmentarz Komunalny. Tam, pod pomnikiem poległych i zamordowanych Sybiraków odbywa się dalsza część uroczystości.

Więcej…
 
Przemówienie przewodniczącej Bolesławieckiego Koła Związku Sybiraków wygłoszone z okazji I rocznicy nadania szkole imienia PDF Drukuj

Przemówienie wygłoszone podczas uroczystości przez Panią Marię Niemczuk – przewodniczącą Bolesławieckiego Koła Związku Sybiraków

Pamiętna data 10 lutego 72 lata temu w nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku do wielu polskich domów na wschodnich ziemiach przedwojennej Polski zastukali do drzwi funkcjonariusze NKWD zabierając całe rodziny wraz z dziećmi, osobami starszymi i chorymi. Na spakowanie rzeczy wyznaczono niewiele czasu. Zwykle saniami wieziono w nocy, podczas trzaskającego mrozu do wcześniej przygotowanych towarowych wagonów. W każdym wagonie umieszczono około 60 osób. W niezwykle makabrycznych warunkach nie wszyscy dotarli do miejsca przeznaczenia. Wiele osób, które przeżyły, szczególnie dzieci, do dzisiaj odczuwa skutki ciężkich odmrożeń kończyn oraz innych części ciała. Choroby zdziesiątkowały szczególnie dzieci, a resztę zrobiło niedożywienie i brak opieki lekarskiej. Z ponad 200 tysięcy wywiezionych dzieci wróciło do Polski około 70 tysięcy.

Dlatego nadanie imienia szkole w dniu 10 lutego nie jest przypadkową datą.
Dziś mija rok od chwili, kiedy szkoła otrzymała imię „Polaków Zesłanych na Sybir”.
Niezapomniana uroczystość z udziałem znakomitych gości do dziś tkwi głęboko w naszej pamięci. Wzruszenie zgromadzonych wówczas Sybiraków budziło radość i nadzieję, że nasz los tułaczy nie pójdzie w zapomnienie.
Już teraz widać, jak dalece szkoła włączyła się w utrwalenie sybirackiego etosu:

Konkurs zorganizowany przez Samorząd Uczniowski z udziałem wszystkich wychowawców (z inicjatywy Aleksandry Szylin pt. „Wielcy Polacy

– Zesłańcy Sybiru”, były to :

- ekspozycje w salach lekcyjnych (gazetki).

- Międzyszkolny Konkurs pt. „Ocalić od Zapomnienia: Sybir – Katyń”.

- Spektakl pełen głębokich refleksji na podstawie wspomnień Sybiraczki Danuty Szczyglewskiej, wyreżyserowany przez p. Ewę Ołenicz-Bernacką.

- Pierwszy Konkurs Historyczny pod patronatem Prezydenta miasta Bolesławiec p. Piotra Romana, a przygotowali go nauczyciele historii p. Anna Gorzkowicz, Joanna Kupisz, Beata Orczyk i Grzegorz Jankowski. Wystawa bogata w eksponaty i prace młodzieży pt. „Polacy – Zesłańcy Syberii” przygotowana w bibliotece przez p. Aleksandrę Szylin i Mariolę Kozioł. Posadzenie „Dębu Pamięci”.

- Włączenie szkoły w obchody Dnia Sybiraka: - przemarsz młodzieży z gronem pedagogicznym pod pomnik-obelisk „Ofiar Stalinizmu”

- Zaprezentowanie programu słowno-muzycznego o tematyce patriotycznej przez młodzież gimnazjum w Karpaczu podczas zjazdu sierot – Sybiraków.

- Uczniowie znają i potrafią zaśpiewać hymn Sybiraków.

- W dniu 8 lutego odbył się konkurs międzyklasowy pt. Polacy Zesłani na Sybir zorganizowany przez Samorząd Uczniowski pod kierunkiem p. Ewy Chrobot i Olimpii Salwerowicz.

Wśród tych wszystkich wydarzeń jakie miały miejsce, najważniejsze wydarzenie wieńczące ponad dwuletnie staranie o nadanie imienia gimnazjum odbyło się 10 lutego 2011 roku, a mistrzem ceremonii była wówczas p. Małgorzata Janowska.

Wszystkie te działania są gwarantem, że pamięć o synach i córkach polskiego narodu zesłanych na Sybir w okresie caratu, bolszewickiej nawałnicy i totalitarnego systemu komunistycznego, będzie trwać.

 
Przemówienie przewodniczącej Rady Rodziców wygłoszone z okazji I rocznicy nadania szkole imienia PDF Drukuj

Przemówienie wygłoszone podczas uroczystości przez Panią Anetę Fecyk – przewodniczącą Rady Rodziców


Drodzy Nauczyciele, Uczniowie oraz zaproszeni Goście

10 lutego 2011 r. przeszedł do historii naszej szkoły. Dzisiaj mija rok odkąd nasza szkoła nosi imię Polaków zesłanych na Sybir. Patron czyni nas unikatowymi – nie tylko na tle społeczeństwa lokalnego ale również wyróżniamy się w województwie a może nawet w kraju. Jednakże imię to nie jest tylko zaszczytem – jest przede wszystkim obowiązkiem i zobowiązaniem do pielęgnowania pamięci o tych, których udziałem stała się krwawa golgota wschodu.


Z całą odpowiedzialnością mogę dzisiaj powiedzieć, że tak rzeczywiście jest – młodzież pod kierunkiem nauczycieli, wychowawców i świadków tamtych dni pogłębia swoją wiedzę o tych jakże bolesnych i trudnych dla całego narodu wydarzeniach. Uczniowie stają się świadomymi młodymi Polakami, dla których autorytetami stali się ludzie, którzy choć często bezimienni złożyli swoje życie za trwałe wartości narodu – honor, wolność, niepodległość.

Uważam, że w życiu każdego człowieka są chwile i wydarzenia niezwykłe, które na stałe zapisują się w jego pamięci. Są również chwile, wobec których nie można przejść obojętnie, momenty wyjątkowe skłaniające do refleksji i przemyśleń. Mamy teraz okazję do rozpamiętywania tego co było, co jest i do snucia wizji tego co będzie. Okazje tego typu nie zdarzają się codziennie. Są to wydarzenia, na które czeka się latami. Dlatego nadanie szkole imienia Polaków Zesłanych na Sybir oraz poświęcenie i wręczenie sztandaru, to było podniosłe wydarzenie wieńczące wysiłki organizatorów i dotychczasową pracę całej społeczności szkolnej.

Gratulując Pani Dyrektor, Radzie Pedagogicznej, Uczniom oraz Sybirakom, życzę kolejnych, dobrze zapisanych kart w dziejach naszej szkoły. Niech to wydarzenie będzie inspiracją do dalszych, równie wartościowych i wzniosłych, działań.

 
Dzień Kresowiaka PDF Drukuj

17 czerwca 2011 roku odbył się w naszej szkole Dzień Kresowiaka. Było to podsumowanie projektu edukacyjnego pt. „Ocalić mogiłę pradziada od zapomnienia”, do którego gimnazjum przystąpiło w lutym 2011 roku. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Kresowiacy: pani Stanisława Balawender, pan Mieczysław Sulikowski, pani Anastazja Sulik oraz pani Stanisława Zięcik. Swoją obecnością zaszczycili nas także: pan Kornel Filipowicz – zastępca Prezydenta Miasta Bolesławiec oraz pani Beata Sulska – Naczelnik Wydziału Społecznego.

Organizatorami imprezy byli nauczyciele: Ewa Chrobot, Joanna Kupisz, Grzegorz Jankowski i Katarzyna Sulik.
W realizację projektu zaangażowała się w formie wolontariatu młodzież gimnazjalna, która tego dnia wraz z opiekunami zorganizowała sprzedaż pajdy chleba ze smalcem, pierogów ruskich, ciast, napojów, ponadto od uczestników imprezy zbierała symboliczną złotówkę na odrestaurowanie mogił zapomnianych na Kresach. W ten sposób łącznie uzbierano około tysiąca złotych. Przeprowadzono również zbiórkę zniczy.

W ramach zajęć edukacyjnych odbyło się wiele ciekawych lekcji:
1. Śladami bohaterów – pani Joanna Kupisz i uczniowie z kl. I b: E. Pińczuk, D. Juszczyk
2. Spotkania z „żywą historią” – p. Ewa Chrobot
3. Adama Mickiewicz jakiego nie znacie – p. Katarzyna Sulik wraz z uczniami Sz. Drozdkiem, N. Ogarek, A. Błaszczak
4. O Kresach – pan G. Jankowski
5. Muzeum Juliusza Słowackiego na Kresach – pani Barbara Dolecka i uczeń Wojciech Turek
6. Kresy w multimediach – pani Urszula Ilczyna z uczniem Pawłem Jasnorzewskim.

W czasie przerw uczniowie mogli obejrzeć tańce ludowe i usłyszeć piosenki z Kresów w wykonaniu gimnazjalistów.
Impreza była bardzo udana.

Oprac.: K.Sulik, A.Szylin

 
„Dęby Pamięci” - Katyń PDF Drukuj

Na mocy decyzji Biura Politycznego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego z 5-go marca 1940 roku, Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych (NKWD) zlecił mord ponad 20 tysięcy polskich oficerów, stanowiących elitę narodu. Ofiary zbrodni stalinowskiej były pogrzebane w zbiorowych mogiłach w Katyniu, Miednoje, Smoleńsku, Charkowie. Dopiero po 50 latach (13 kwietnia 1990r.) Michaił Gorbaczow oficjalnie przyznał, iż zbrodni dokonało NKWD…

13-go kwietnia 2008 roku na Cmentarzu Poległych w Radzyminie została zainicjowana ogólnopolska akcja „Katyń- ocalić od zapomnienia”. Pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej prof. Lecha Kaczyńskiego oraz abp. Sławoja Leszka Głódzia , rozpoczęto ogólnopolską akcję zasadzenia 21.473 dębów, z których każdy przywołuje pamięć zamordowanego oficera lub policjanta. Ofiary te zasługują bowiem na szczególną pamięć oraz szacunek następnych pokoleń. Zainicjowana akcja ma na celu wyrażenie poszanowania w szczególny sposób. Liczne środowiska zaangażowanych społecznie obywateli włączyły się do projektu sadzenia „Dębów Pamięci” na terenie całego kraju i na 70-tą rocznicę zbrodni Katyńskiej, przypadającą w kwietniu 2010 roku, wszystkie ofiary zbrodni zostały uhonorowane osobnym „pomnikiem”, a każdy dąb oznaczono tabliczką, zawierającą imię, nazwisko i stopień wojskowy patrona.

Na podst. wypowiedzi Pawła Dąbrowskiego na www.mojeopinie.pl

 
Imienia Polaków Zesłanych na Sybir” PDF Drukuj
„ Przechodniu,
Przerwij marsz swój
I zdejm nakrycie głowy
Przed Pomnikiem – Symbolem Ofiar...”

(M. Jonkajtis)


„Imienia Polaków Zesłanych na Sybir”10 lutego 2011 r. w rocznicę deportacji Polaków w głąb Związku Sowieckiego w Gimnazjum Samorządowym nr 2 w Bolesławcu odbyła się ważna uroczystość. Wiele znacząca nie tylko w historii tej szkoły, ale także bolesławieckiego Koła Związku Sybiraków. Nadano jej imię Polaków Zesłanych na Sybir. Wśród zaproszonych gości obecni byli na niej Sybiracy. To spowodowało, że miała ona podniosły charakter. Towarzyszyły jej wyjątkowe wzruszenia. Wydarzenie poprzedziły wielomiesięczne przygotowania. Wśród nich znalazły się spotkania młodych ludzi z Sybirakami, które były żywymi lekcjami historii i patriotyzmu. Przyczyniły się również do nawiązania współpracy, która z każdym dniem przeradzała się w szczególną więź sympatii i wzajemnego szacunku.

Więcej…
 
Imię Polaków zesłanych na Sybir PDF Drukuj

Jesteśmy przekonani, że warto dążyć do kształtowania u uczniów postaw patriotycznych (dumy narodowej, patriotyzmu lokalnego), więzi międzypokoleniowej, życzliwości, szacunku dla tych, których życie pełne było wyrzeczeń i ludzkiego dramatu.
Bezpośrednie kontakty z ludźmi, którzy swoją wiedzą, bagażem tragicznych doświadczeń, patriotyczną i bohaterską postawą dają wyraz wierności ideałom, stanowi doskonałą lekcję „żywej historii”, lekcję patriotyzmu dla młodego pokolenia. Nadanie imienia „Polaków Zesłanych na Sybir” ukierunkuje pracę wychowawczą szkoły, pozwoli na wypracowanie modelu wychowawczego, w oparciu o który nauczyciele będą mogli kształtować postawy pokojowego współistnienia i tolerancji, jak również tworzyć szkolną tradycję i obrzędowość.

Biorąc pod uwagę powyższe, Rada Pedagogiczna Gimnazjum Samorządowego nr 2 w Bolesławcu wnioskuje o nadanie szkole imienia „Polaków Zesłanych na Sybir".

Uchwała nr 12/09/10
Rady Pedagogicznej Gimnazjum Samorządowego nr 2 w Bolesławcu
z dnia 21.01.2010 r.
w sprawie nadania szkole imienia
„Polaków Zesłanych na Sybir”

Na podstawie § 1, ust. 3 załącznika do Rozporządzenia MEN z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum (Dz. U. Nr 14, poz. 131 z dnia 23 lutego 1999 r. ze zm.) oraz Statutu Gimnazjum Samorządowego nr 2 w Bolesławcu, § 2, pkt 3 Rada Pedagogiczna uchwala co następuje:

§1

Jesteśmy przekonani, że warto dążyć do kształtowania u uczniów postaw patriotycznych (dumy narodowej, patriotyzmu lokalnego), więzi międzypokoleniowej, życzliwości, szacunku dla tych, których życie pełne było poświęceń, wyrzeczeń i ludzkiego dramatu. Bezpośrednie kontakty z ludźmi, którzy swoją wiedzą, bagażem tragicznych doświadczeń, patriotyczną i bohaterską postawą dają wyraz wierności ideałom, stanowi doskonałą lekcję „żywej historii”, lekcję patriotyzmu dla młodego pokolenia. Nadanie imienia „Polaków Zesłanych na Sybir” ukierunkuje pracę wychowawczą szkoły, pozwoli na wypracowanie modelu wychowawczego, w oparciu o który nauczyciele będą mogli kształtować postawy pokojowego współistnienia i tolerancji jak również tworzyć szkolną tradycję i obrzędowość.
Biorąc pod uwagę powyższe Rada Pedagogiczna Gimnazjum Samorządowego nr 2 w Bolesławcu wnioskuje o nadanie szkole imienia „Polaków Zesłanych na Sybir".

§2

Zobowiązuje się Dyrektora Gimnazjum o wystąpienie do Rady Miasta Bolesławiec w Bolesławcu z wnioskiem o nadanie szkole imienia „Polaków Zesłanych na Sybir".

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Pedagogicznej

 


Sukcesy Gimnazjum nr 2 w Bolesławcu

 

Nasze projekty od 2010 roku

V OGÓLNOPOLSKI ZJAZD
DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK
ORAZ PREZESÓW STOWARZYSZEŃ,
NOSZĄCYCH IMIONA
UPAMIĘTNIAJĄCE ZESŁAŃCÓW SYBIRU

czytaj więcej>>

PROGRAM ZJAZDU>>

ZJAZD - relacja

ZJAZD - załącznik

KRONIKA v ZJAZDU>>

Telefon zaufania

dla uczniów, rodziców i nauczycieli